Kontaktitapausten esitutkintalomake

Oletko joutunut sieppauksen tai kontaktin kohteeksi, tai kokenut jotain muuta vastaavaa?
Tällä lomakkeella voit tuoda tapauksen pääpiirteet Suomen Ufotutkijat ry:n tietoon.
Tiedot käsitellään EHDOTTOMAN luottamuksellisesti.

Kontakteja ja kokemuksia liittyen outoihin olentoihin on erilaisia. Kaikkiin kontaktitapauksiin voi liittyä myös näköhavaintoja ufoista/aluksista.

- Lähihavainnot, joihin on mahdollisesti liittynyt katsekontakti olentojen kanssa.
- Lähihavainnot, joihin on liittynyt keskustelukontakti olentojen kanssa.
- Lähihavainnot, joihin on liittynyt olentojen toimesta suoritettu sieppaus (alukseen) ja/tai tutkimuksia. Lisäksi tapauksesta on mahdollisesti jäänyt jälkiä kehoon, tai siitä on aiheutunut psyykkisiä seurauksia. Kontaktihenkilö on voinut myös saada olennoilta erilaisia viestejä tai tietoja, ja hän on saattanut olla kyydissä olentojen aluksessa.

Huom! Tämä lomake on tarkoitettu tapauksille, joihin liittyy näköhavainto olennoista (ja mahdollisesti aluksista). Lomake ei ole tarkoitettu ns. kanavointitapauksia varten.

Suomen Ufotutkijat ry | PL 51 | 33721 Tampere | puh. 040-5170553

Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia täytettäviä.

1. Henkilötiedot

Nimi:

 
Mies
Nainen

Osoite:

 
Syntymävuosi:

Ammatti:

 
Puhelin (*):

Koulusivistys:

 
Sähköposti:

2. Milloin ja missä tapahtumat alkoivat

Vuosi:

Kuukausi:
Päivä:
Kello:

Lääni:

Kunta:
Kylä (kaup. osa):

3. Tapahtumien selostus (*)

Kirjoita tapauksestasi mahdollisimman tarkka selostus. Sen jälkeen kuin SUT ry:n hallitus on hyväksynyt selostuksesi se siirretään SUT ry:n Kontaktitapausten tietokantaan. Huomaa että SUT ry:n Kontaktitietokanta on ulkopuolisilta suljettu ja vain SUT ry:n Kontaktityöryhmän jäsenillä ja SUT ry:n hallituksen jäsenillä on pääsy siihen.Kuvamateriaali

Lisää halutessasi kuvia ilmoituksen mukaan:

Kuva 1:

Kuvateksti:

Kuva 2:

Kuvateksti:

Kuva 3:

Kuvateksti:

Kuva 4:

Kuvateksti:

Kuva 5:

Kuvateksti:


Päiväys ja paikka: